Level 1 Level 3
Level 2

Formering, s. 10


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kromosomene kopieres
Hva skjer når en celle (morcellen) deler seg?
ukjønnet formering
Når arvestoffet kommer bare fra en forelder kalles det:
to nye tøffeldyr
Når et encellet tøffeldyr deler seg blir det dannet:
Bladlus
Nevn en annen art som kan få avkom uten å pare seg (ukjønnet formering)
moren
Ved ukjønnet formering får avkommet det samme arvestoffet som:
kloner
Hva kaller vi avkommet ved ukjønnet formering?