Level 4 Level 6
Level 5

EVOLUSJON, s. 28


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
evolusjon
Charles Darwin mente det hadde skjedd en utvikling av planter og dyr etter at jorden ble skapt- hva kalles denne utviklingen?
Snegleskall, planter og insekter
Hva likte Darwin å samle på?
Oppsto som de var
Hva trodde de fleste at planter og dyr var, på Darwins tid?
At planter og dyr forandrer seg med tiden
Hva påsto vitenskapsmannen Lamarc?
Sjiraffer
Hvilket dyr brukte Lamarc som eksempel på at dyr utvikler seg med tiden?
For å rekke opp til bladene
Hvorfor mente Lamarc at sjiraffer lange halser?
Om artenes opprinnelse
Hva heter Darwins mest kjente bok?
1859
Når ble Om artenes opprinnelse gitt ut?
arter
Esel og hest er eksempler på to...
Muldyr
Selv om esel og hest er to forskjellige arter, kan de pare seg. Hva kalles avkommet? (ungen)
Nei
Kan Muldyr formere seg?
pare seg og få avkom
En art består av individer som kan...
Galapagosøyene
Hva het øyene Darwin kom til?
Spesielle arter av planter og dyr
Hva hadde Galapagisøyene?