Level 5 Level 7
Level 6

Naturlig utvalg s. 29


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nei
Mente Darwin at opptrente egenskaper kunne arves?
den sterkeste overlever
Survival of the fittest betyr...
Nei
Visste man om gener på Darwins tid?
Ja
Mente Darwin at egenskaper arves?
overleve
Noen egenskaper er viktigere enn andre for å ...
Naturlig utvalg
Egenskaper som er viktige for å overleve blir vanligere hos arten fordi det er bare de som overlever som forplanter seg. Hva kalles dette?