Level 6 Level 8
Level 7

Naturlig utvalg, s. 31


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nei
Kunne Darwin forklare hvorfor individer innen samme art er så forskjellige?
Mutasjoner
Hvordan forklarer vi i dag at individer innen samme art er så forskjellige?
de med best tilpassede egenskaper
Hvilke individer har størst sjangse for å overleve?
tilfeldigheter og naturlig utvalg gjennom lang tid
Evulusjon handler om en kombinasjon av:
store
I innsjøer uten fisk er de fleste vannloppene...
små
I innsjøer med ørret er vannloppene...
For å ikke bli oppdaget
Hvorfor er avnnloppene små i innsjøer med fisk?
De blir større
Hvis ørretene i en vann dør, hva skjer med de små vannloppene?
Lokal tilpasning
Hva kaller man dette at vannloppene endrer størrelse?