Level 7 Level 9
Level 8

ARTSDANNELSE, s. 32


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Avl
Kustig utvalg kalles...
kunstig utvalg
Avl kalles også...
Ja
Kan alle hunderasene få forplantningsdyktig avkom med hverandre?
utvikling av nye arter
Isolasjon med nytt leveområde kan føre til...
Galapagosøyene
Hvor fant Darwin eksempel på utviking av nye arter?
Ja
Kan nye arter oppstå selvom gruppene ikke blir isolert geografisk?
Feil under celledeling
Hvordan kan de nye artene oppstå?
Hvete, bommul og poteter
Nevn 3 arter som har oppstått ved feil under celledeling: