Level 8
Level 9

Systematikk, s. 34


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ordne organismer i grupper
Systematikk handler om å:
klassifisere
Å ordne organismer i grupper kalles også å :
1700-tallet
Når levde svensken Carl von Linne?
Blomster
Hva var Carl von Linne opptatt av?
System for å klassifisere planter og dyr
Hva laget Carl von Linne?
Blomst og fruktemne
Hva var grunnlaget for klassifikasjonssystemet?
arter
Hva delte Linne planter og dyr inn i?
slekter
Artene som var mest like hverandre dele Linne inn i....
To latinske navn
Hva fikk alle arter?
Slektsnavn og artsnavn
Hva besto de to navnene av?
Homo Sapiens
Hva kalte Linne menneskearten?
stammer fra
Linne klassifiserte altså etter utseende. I dag klassifiserer vi hve artene...