Level 9 Level 11
Level 10

Les 5: een held wordt god - woorden 5C


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de koningin
ἡ βασίλεια
erg
μάλα (bijw.)
dapper
ανδρεῖος
mooi
καλὀς
het geschenk
τὸ δῶρον
de oorlog
ὁ πόλεμος
houden van
φιλέω
geliefd
φίλος (bijv. nw)
zich erover verwonderen dat
θαυμάζω ὅτι
dan
οὖν
vragen
αἰτέω
ik
ἐγώ (pers. vnw.)
wie, wat
τίς;
willen
ἐθἐλω
jij
σύ (pers. vnw.)
op
ἐπί (+ gen.)
vriend
ὁ ἑταῖρος
veel
πολλοί
in
ἐν + dat.
het huis
ἡ οἰκία
en
...τε καί...
hem
αὐτῷ (pers. vnw. dat)
zeggen
λέγω
hier
ἐνθάδε
komen
ἥκω
haar
αὐτῇ (pers. vnw. dat)
omdat
ὅτι (voegw.)
jou
σέ, σε (pers. vnw. acc.)
jouw
σός, σή, σόν (bez. vnw.)
mij
μοί, μοι (dat. pers. vnw.)
verschaffen
παρέχω
losmaken
λύω
de godin
ἡ θεός
gelijk aan
ὁμοῖος + dat.
vreemdeling
ὁ ξένος
slecht
κακός
het werk
τὸ ἔργον
op het punt staan om
μέλλω
haar
αὐτήν (pers. vnw. acc.)
met
μετά + gen.
de wapens
τὰ ὅπλα
het paard
ὁ ἵππος
van haar
αὐτῆς (pers. vnw. gen.)
bevelen
κελεύω +acc. + inf.
uit
ἐκ + gen.
brengen
ἄγω
het lijk
ὁ νεκρός
woord
ὁ λόγος
hem
αὐτόν (pers. vnw. acc.)
macht hebben over
κρατέω + gen.
het is mogelijk
ἔξεστι(ν) + dat.
bij
ἐπί + dat.
de poort
αἱ πύλαι
van hem
αὐτοῦ (pers. vnw. gen.)
dan
τότε
sterk
ἰσχυρός