Level 15 Level 17
Level 16

Les 7: de thuisreis (alle woorden)


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vrijheid
ἡ ἐλευθερία
treffen, krijgen
τυγχάνω (geef twee betekenissen)
van hen
αὐτῶν
heilig
ἱερός
meisje
ἡ παρθένος
deelnemen aan, deelhebben aan
μετέχω (+ gen.; geef twee betekenissen)
de vlucht
ἡ φυγή
niemand
οὐδείς
gewijd aan
ἱερός + gen.
op
ἐπί (+ gen.)
veel
πολύς, πολλή, πολύ
de wijn
ὁ οἶνος
het gevaar
ὁ κίνδυνος
aan zichzelf
ἑαυτῷ
wegbrengen
ἀποφέρω
menen
νομίζω
beschouwen als
νομίζω (+ 2 acc.)
verantwoordelijk voor, schuldig aan
αἴτιος (geef twee betekenissen
zelf
αὐτός, αὐτή, αὐτό (bijvoeglijk gebruikt)
zon
ὁ ἥλιος
wakker maken
ἐγείρω
slaap
ὁ ὕπνος
behalve
πλήν (+ gen.)
opnieuw
αὖθις
stem
ἡ φωνή
zoals
ὥσπερ
dezelfde
ὁ αὐτος
zonder
ἄνευ + gen.
omhoog gaan, beklimmen
άναβαίνω (geef twe betekenissen)
kijken
βλέπω
altijd
ἀεί
genot, vreugde
ἡ ἡδονή (geef twee betekenissen)
in zijn macht hebben
κατέχω
slechts
μόνον (bijwoord)
niets
οὐδέν
mijn
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
het leven
ὁ βίος
na dit
μετὰ ταῦτα
werpen
ῥίπτω
zichzelf
ἑαυτόν (acc.)
vanaf
ἀπό + gen.
vallen
πίπτω
sterven
ἀποθνῄσκω
wie, wat
τίς;
oorzaak
ἡ αἰτία
gebeurtenis, ongeluk
ἡ συμφορά (geef twee betekenissen)
om, over
περί + gen. (geef twee betekenissen)
zich bekommeren om
φροντίζω + gen.
de dood
ὁ θάνατος