Level 21 Level 23
Level 22

Les 9A: Agamemnon geeft toe


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
geheel, ieder
πᾶς (παντός), πᾶσα (πάσης), πᾶν (παντος)
alle(n)
πάντες
(gaan) zitten
καθίζω
oud, van vroeger
παλαιός
man
ὁ ἀνήρ, ἀνδρός
lichaam
τὸ σῶμα, σώματος
dichtbij
ἐγγύς + gen.
leider, aanvoerder
ὁ ἡγεμων, -μόνος
gelukkig
εὐδαίμων, -μονος
onverstandig, dwaas
ἄφρων, ἄφρονοσς
rampen, ongeluk, ellende
τὰ κακά
wij
ἡμεῖς
van ons
ἡμῶν
aan ons
ἡμῖν
ons acc.
ἡμᾶς
niet meer
μηκέτι
terugsturen, wegsturen
ἀποπέμω
kind, slaaf
ὁ/ἡ παῑς, παιδός
strijd, ruzie, twist
ἡ ἔριw, ἔριδος
in staat zijn om, kunnen
οἷος τέ εἰμι
verstandig
σώφρων, -ονος
bereid, gereed, klaar
ἕτοιμος
beste, zeer goed
ἄριστος
redder
ὁ σωτήρ, -ῆρος
vrouw
ἡ γυνή, γυναικός
leeuw
ὁ λέων, -οντος