Level 27
Level 28

Les 11B: Andromache rouwt om Hektor


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
iemand, iets
τις (zonder accent, zelfstandig)
een of andere
τις (zonder accent, bijvoeglijk)
enkele(n), sommige(n)
τις (zonder accent, meervoud)
kwellen, verdriet doen
λυπέω
eerste
πρῶτος
rennen
τρέχω
ik droeg, ik bracht
ἤνεγκον
voorgaan/leiden, heersten over, beginnen met
ἄρχω (geef drie betekenissen)
laten, verlaten
λείπω
ik liet, ik verliet
ἔλιπον
achterlaten
καταλείπω
ik liet achter
κατέλιπον
baren, ter wereld brengen
τίκτω
ik baarde, ik bracht ter wereld
ἔτεκον
naam
τὸ ὄνομα
wachter, bewaker
ὁ φύλαξ, φύλακος
brengen, leiden
ἄγω
ik bracht, ik leidde
ἤγαγον
of
broer
ὁ ἀδελφός
te gronde richten, vernietigen
διαφθείρω
vallen
πίπτω
ik viel
ἔπεσον