Level 23 Level 25
Level 24

Unit 8


92 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to advertise
reklaamima; kuulutama
to affect
mõjutama
air pollution
õhusaaste
alligator
alligaator
appointment
kokkusaamine
to argue
vaidlema
atmosphere
atmosfäär
awful
kohutav
to be polite to
kellegagi viisakas olema
behind
taga
bin
prügikast
to borrow
laenama kelleltki
cancer
vähk (kasvaja)
chore
majapidamistöö; tüütu kohustus
common
ühine; tavaline
corridor
koridor
council
nõukogu
(to) cover
katma; kate
to crawl
roomama
to create
looma
(to) cure
ravima; ravi
to cut down
maha lõikama
to disappear
haihtuma, kaduma
disgusting
tülgastav
driving licence
juhiluba
environment
keskkond
equator
ekvaator
escape route
pääsetee
(to) exhibit
eksponeerima; eksponaat
expert
ekspert, asjatundja
explosion
plahvatus
extinct
välja surnud
factory
tehas
fair
veetlev; õiglane; laat; hele (nahk/juuksed)
fire extinguisher
tulekustuti
to follow
järgnema
forest
mets
fortunately
õnneks
to get fit
füüsilisse vormi saama
to grow crops
saaki kasvatama
habitat
elupaik, levila
hectare
hektar
home to
kellegi kodu
housework
majapidamistöö
How's it going?
Kuidas läheb?
I see.
Või nii./Saan aru.
jungle
džungel
life
elu
list
nimekiri
(to) litter
prügi maha viskama; prügi
logging company
metsatööstusfirma
to look forward to
midagi väga ootama
to lose sb's temper
enesevalitsust kaotama
medicine
meditsiin; ravim
naughty
üleannetu
neighbour
naaber
on time
õigel ajal
oxygen
hapnik
packed lunch
kaasapandud lõuna
permission
luba
plenty of
palju; piisavalt
to pollute
saastama
pollution level
saastetase
to protect
kaitsma
to provide
varustama
rainforest
vihmamets
rare
haruldane
to recycle
ümber töötlema
to reduce
vähendama
to rent
rentima, laenutama
reptile
roomaja
resource
ressurss, tagavara
(to) rest
puhkama; ülejäänu
rubbish
prügi
rubbish bag
prügikott
(to) rule
valitsema; reegel
same
sama
to save money
raha säästma
to set
seadma; asetama; loojuma
to set off
teele asuma
to share
jagama
to shout at
kellegi peale karjuma
to suggest
soovitama
to survive
ellu jääma; üle elama
to take turns
kordamööda midagi tegema
to try
proovima
to understand
mõistma
uniform
vormirõivas
unleaded petrol
pliivaba bensiin
to vote
hääletama
wildlife
ürgne loodus
without
ilma