Level 47 Level 49
Level 48

Matematyka wyższa i niższa


133 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
corollario
wniosek; następstwo (c...)
lemma
lemat
teorema
twierdzenie (r.m.)
proposizione
stwierdzenie matematyczne, wniosek (p...)
dimostrazione
dowód (d...)
assioma
aksjomat
tale che
taki że (t...)
se e solo se
wtedy i tylko wtedy
senza perdita di generalità
bez straty ogólności
come volevasi dimostrare
co należało udowodnić (idiom matematyczny)
esiste ed è unico
istnieje dokładnie jeden
tabellina
tabliczka mnożenia
diviso
podzielić przez (ileś)
fa
równa się (ileś)
radice quadrata
pierwiastek kwadratowy
radice cubica
pierwiastek sześcienny
sottoinsieme
podzbiór (r.m.)
quasi ovunque
prawie wszędzie
retta
prosta
circonferenza
obwód (koła lub elipsy)
cerchio
koło
cono
stożek
cilindro
walec
perimetro
obwód (figur innych niż koło lub elipsa)
volume
objętość (r.m.)
logaritmo in base
logarytm o podstawie (ileś)
alla potenza
do potęgi (którejś; a...)
elevato a
do potęgi (którejś; e...)
seno
sinus
coseno
cosinus
tangente
tangens (r.ż.)
cotangente
cotangens (r.ż.)
funzione parte intera
podłoga (funkcja matematyczna)
funzione biunivoca
bijekcja
derivata
pochodna
limite per x a infinito di
granica (r.m.) przy x dążącym do nieskończoności z (czegoś)
diverso da
nie równa się (ileś)
per
razy (mnożenie)
fratto
przez (używając kreski ułamkowej)
appartiene a
należy do (czegoś)
campo
ciało (w algebrze)
unione
suma mnogościowa (r.ż.)
intersezione
iloczyn mnogościowy
complementare
dopełnienie (w matematyce; r.m.)
successione
ciąg (w matematyce; r.ż.)
serie
szereg (w matematyce; r.ż.)
sommatoria
suma oznaczana wielką sigmą
produttoria
iloczyn oznaczany wielkim pi
intervallo
przedział (w matematyce)
coniugato
sprzężenie (w matematyce)
spazio
przestrzeń
vettore
wektor (r.m.)
matrice
macierz (r.ż.)
parallelo a
równoległy do (czegoś)
perpendicolare
prostopadły
segmento
odcinek (w matematyce)
funzione di ripartizione
funkcja dystrybuanty (funzione di r...)
funzione di distribuzione
funkcja dystrybuanty (funzione di d...)
valore atteso
wartość oczekiwana (r.m., v...)
speranza
wartość oczekiwana (s...)
deviazione standard
odchylenie standardowe
denominatore
mianownik (w matematyce; r.m.)
angolo
kąt (w matematyce)
coefficiente binomiale
symbol (r.m.) Newtona
coprimo
względnie pierwszy (liczba)
determinante
wyznacznik (r.m.)
diagonale
przekątna (r.ż.)
elemento
element
formula
wzór (matematyczny)
frazione
ułamek
numerabile
przeliczalny
intorno
otoczenie
numero primo
liczba pierwsza
polinomio
wielomian
quadrato
kwadrat (q...)
rombo
romb
sommare
dodawać (w matematyce)
moltiplicare
mnożyć
pari
parzysty
dispari
nieparzysty
asse
oś (r.m.)
curva
krzywa, łuk (w geometrii)
un mezzo
jedna druga
un terzo
jedna trzecia
tre quarti
trzy czwarte
piano
płaszczyzna (w matematyce)
grafico
wykres
primitiva
funkcja pierwotna
compatto
zwarty
munito
wyposażony
funzione indicatrice
indykator (funkcja charakterystyczna zbioru)
dominio
dziedzina
codominio
przeciwdziedzina
angolo retto
kąt prosty
rettangolo
prostokąt
parallelogramma
równoległobok (r.m.)
riga
linijka (przyrząd)
multiplo
wielokrotność
sia
niech będzie
triangolo equilatero
trójkąt równoboczny
misura di probabilità
miara probabilistyczna
tripletta
trójka
acuto
ostry (kąt)
ottuso
rozwarty
sezione conica
krzywa stożkowa
assegnare a
przyporządkowywać (czemuś)
commutativo
przemienny
valere
zachodzić (fakty, własności)
misura di conteggio
miara licząca
aleatorio
losowy (a...)
cardinalità
liczba kardynalna
corrispondenza
wzajemność, odpowiedniość, korespondencja
finito dimensionale
skończenie wymiarowy
origine
początek układu współrzędnych
disuguaglianza
nierówność
triangolo isoscele
trójkąt równoramienny
proiezione
projekcja, rzutowanie
azzerare
wyzerować
parentesi angolate
nawiasy trójkątne
per definizione
z definicji
B segue (a) A
B wynika z A
intero
liczba całkowita
ricorsione
rekursja, rekurencja
ricorsivo
rekurencyjny
ipotenusa
przeciwprostokątna
autovalore
wartość własna
restituire
zwracać, zwrócić (funkcja wartość)
suriettiva
na (funkcja)
iniettiva
różnowartościowa (funkcja)
vertice
wierzchołek (r.m.)
stimatore distorto
estymator obciążony
stimatore non distorto
estymator nieobciążony
media ponderata
średnia ważona