Level 84 Level 86
Level 85

Poziom 85


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tagliaboschi
drwal (r.m.)
sequestrare
konfiskować; porywać, uprowadzać
sostanza
substancja
requisire
rekwirować
evadere
wymknąć się
resina
żywica
aggravarsi
pogarszać się (ag...)
inibizione
zakaz (ini...)
mania di persecuzione
mania prześladowcza
alterazioni della personalità
zaburzenia (a...) osobowości
allucinazione
halucynacja
battito cardiaco
bicie serca
rincoglionito
walnięty, nienormalny (rin...)
biennio
dwulecie
papavero
mak
discriminare il bene e il male
odróżniać (disc...) dobro od zła
Gran Bretagna
Wielka Brytania
magnete
magnes (r.m.)
magnesio
magnez
virare
obracać, zmieniać kierunek (v...)
accattivante
przyciągający uwagę (ac...)
remunerativo
zyskowny, dochodowy
propensione a
skłonność do (czegoś; pr...)
vago
mętny, niejasny
vagare
błąkać się, włóczyć się (v...)
insonnia
bezsenność
sedativo
uśmierzający; lek uspokajający
crepare
pękać (c...)
scalo
międzylądowanie, przesiadka (lotnicza lub wodna)
manica
rękaw