Level 1 Level 3
Level 2

2 nét (7 - 29)


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
số hai
(không có nghĩa)
人 / 亻
người
nước đá
người (bộ 10)
ghế dựa
vào
há miệng
刀 / 刂
con dao, cây đao (vũ khí)
số 8
vùng biên giới xa; hoang địa
sức mạnh
trùm khăn lên
bao bọc
cái thìa (cái muỗng)
tủ đựng
che đậy, giấu giếm
số 10
xem bói
đốt tre
sườn núi, vách đá
riêng tư
lại nữa, 1 lần nữa