Level 2 Level 4
Level 3

3 nét (30 - 60)


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cái miệng
vây quanh
đất
kẻ sĩ (người có học)
đến ở phía sau
đi chậm
đêm tối
to lớn
nữ giới
con , tiếng tôn xưng: "Thầy", "Ngài"
mái nhà, mái che
đơn vị "tấc" (đo chiều dài)
nhở bé
yếu đuối
xác chết, thây ma
mầm non, cỏ non mới nhú
núi
sông
người thợ, công việc
bản thân mình
cái khăn
thiên can, can dự
nhỏ nhắn
广
mái nhà
bước dài
chắp tay
bắn, chiếm lấy
cái cung (để bắn tên)
đầu con nhím
lông tóc dài
bước chân trái