Level 3 Level 5
Level 4

4 nét (61 - 94)


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
心 / 忄
tim, tâm trí, tấm lòng
cây qua (1 thứ binh khí dài)
cửa 1 cánh
手 / 扌
tay
cành, nhánh
攴 / 攵
đánh khẽ
văn vẻ, văn chương, vẻ sáng
cái đấu để đong
cái búa, rìu
vuông
không
ngày, mặt trời
nói rằng
tháng, mặt trăng
gỗ, cây cối
khiếm khuyết, thiếu vắng
dừng lại
xấu xa, tệ hại
binh khí dài
chớ, đừng
so sánh
lông
họ
hơi nước
水 / 氵
nước
火 / 灬
lửa
móng vuốt cầm thú
cha
hào âm, hào dương
mảnh gỗ, cài giường
mảnh, tấm, miếng
răng
牛 / 牜
trâu
犬 / 犭
con chó