Level 16 Level 18
Level 17

New words(211215)


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
proclaim
ilan etmek, duyurmak
profusion
bolluk, çokluk, fazlalık
proponent
taraftar, destekçi, savunucu
proportion
parça, oran, yüzde
refrain from sth.
kaçınmak, kendini tutmak ve uzak durmak
reside
ikamet etmek
respectable
saygıdeğer, saygın
respond to
bir şeye tepki vermek, karşılık vermek
run out of sth.
bir şeyi bitirmek, tüketmek
strengthen
güçlendirmek
stunning
çok güzel, şahane
supervise
denetlemek, yönetmek, idare etmek
take part in sth.
yer almak, katılmak
tangible
somut
taugh
kuvvetli, dayanıklı
underline
vurgulamak, önemini belirtmek
undermine
yavaş yavaş zarar vermek, sabote etmek
vary
değişmek, değişim göstermek
volatile
değişken, istikrarsız, dengesiz
wear out
yormak, tüketmek, canına okumak
worsen
kötüye gitmek, kötüleştirmek
yield
vermek( ürün, vergi, sonuç), sağlamak
utterly
tamamen, büsbütün, bütünüyle
obviously
belli ki, açıkcası