Level 19 Level 21
Level 20

New words(020116)


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abandon
terk etmek
abuse
suistimal, kötüye kullanma, işkence
accompany
eşlik etmek
benign
yumuşak huylu, mülayim
bump into sbd.
rastlamak, biriyle karşılaşmak
carry on
devam etmek, sürdürmek
classify
sınıflandırmak
consecutive
ardışık
consume
tüketmek, bitirmek
dare
meydan okumak
decent
saygın, saygıdeğer, adam gibi
desire
arzu, istek, dilek
embrace
desteklemek
exclaim
haykırmak, bağırmak
facility
tesis, bina
fade
solmak, rengi atmak
go off
patlamak, infilak etmek
govern
yönetmek, idare etmek
identify
tanımlamak, teşhis etmek
improvise
oluşturmak (hazırlıksız), mevcut olanaklarla yapmak
gently
kibarca, nazikce
practically
hemen hemen, neredeyse, pratik olarak, uygulamalı olarak