Level 5 Level 7
Level 6

New words (281015)


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accommodate
barındırmak, kalacak yer sağlamak
adopt
benimsemek, kabul etmek, evlat edinmek
alleviate
hafifletmek, dindirmek
bear in mind
akılda tutmak
break down
bozulmak (araç vs.)
condemn
ayıplamak, kınamak
conduct
yürütmek, idare etmek
consistent
uyumlu, tutarlı, istikrarlı
contaminate
kirletmek
demonstrate
kanıtlamak, ispat etmek
divert
dikkatini başka yöne çekmek, dağıtmak
drawback
dezavantaj
expire
bitmek, sona ermek
exploit
kullanmak, sömürmek
extend
uzamak/uzatmak
forbid
yasaklamak
fragile
kırılgan, hassas
halt (stop)
durmak, durdurmak
heal
iyileştirmek, iyileşmek, yaranın kapanması
hinder
engellemek
inhale
nefes almak, içine çekmek
precisely
tamamen, eksiksiz olarak, elbette
evidently
besbelli, açıkça, apaçık