Level 6 Level 8
Level 7

New words (291015)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
assess
değerlendirmek (değerini ölçmek biçmek)
boast
gereksiz övünmek, böbürlenmek
conceal
saklamak, gizlemek
contemplate
kafa yormak, ciddi düşünmek
crucial
kritik, çok önemli, hayati
deprive smn. of
-den yoksun bırakmak, mahrum etmek
detrimential
zararlı
distinctive
göze çarpan, fark ettiren, kendine özgü
encounter
karşılaşmak, rastgelmek
evaporate
buharlaşmak, buharlaştırmak
excessive
aşırı, çok fazla, ölçüsüz
execute
idam etmek, infaz etmek
hesitate
tereddüt etmek, kararsız davranmak
hide
gizlemek
initiate
başlatmak
inquiry
araştırmak, soruşturmak
insult
aşağılamak, hakaret etmek
interrupt
kesmek, söze karışmak, mani olmak
accurately
tam olarak, kesin olarak, doğru olarak
constantly
durmaksızın, sürekli olarak, daima