Level 1 Level 3

42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bạn
Ami
anh
Grand Frere
chị
Grande Soeur
Tante
sinh viên
etudiant
học sinh
élève
nhân viên
Salarié
bác sĩ
Medecin
nhà báo
Journaliste
luật sư
Avocat
trợ lý
Assistant
bồi bàn
Serveur
phục vụ
serveuse
người bán hoa
Fleuriste
người bán
Vendeur
bán
Vendre
người
Personne
người bán thịt
Boucher
y tá
Infirmier
thực tập viên
stagiaire
kỹ sư
ingénieur
kỹ sư máy tính
informaticien
hướng dẫn viên
Guide touristique
hướng dẫn
Guider
em làm việc từ chín giờ sáng đến mười giờ
je travaille de 9h à 10h (on parle à quelqu'un de plus agé)
Chez/ dans/ en
công ty
société/ entreprise
đi du lịch
Voyager
thư ký
secretaire
mười lăm
quinze
một
un
hai
deux
ba
trois
bốn
quatre
năm
Cinq
sáu
six
bảy
sept
tám
Huit
chín
Neuf
chạy
Courir
quả
Fruit
đào
Creuser