Level 13 Level 15
Level 14

196 - 210


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
curtail, diminish
azaltmak
exhibit
göstermek
ascertain
tahkik etmek, soruşturmak
collaborate
işbirliği yapmak, birlikte çalışmak
encourage
cesaretlendirmek
Seize
tutmak. yakalamak. zaptetmek
Distrust
güvenmemek
bid
emretmek, önermek
Administrate
yönetmek. idare etmek
service
bakımını sağlamak
Require,entail, involve
gerektirmek; istemek
manipulate
elle işlemek, beceriyle kullanmak
communicate
nakletmek,haberleşmek
interview
röportaj yapmak
adopt , accept
kabul etmek, evlat edinmek