Level 16 Level 18
Level 17

241 - 255


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sign
işaretlemek
Govern, rule
yönetmek. idare etmek
Induce
kandırmak. ikna etmek
balance
dengede tutmak, karşılaştırmak
Purify
temizlemek. Arındırmak
report
rapor etmek, haber yazmak
confront
yüzleştirmek
Expose
ışığa tutmak; maruz bırakmak
borrow
borç almak
systematize
sistemleştirmek
Divert
başka yöne çevirmek; saptırmak
maneouvre
manevra yap(tır)mak
guide
klavuzluk etmek
learn
öğrenmek
Trail
sürüklemek. gezdirmek; izlemek