Level 20 Level 22
Level 21

301 - 315


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
follow
izlemek
Squeeze
sıkmak. ezmek
translate
tercüme etmek
Tear
yırtmak
Relieve
hafiflemek. rahatlamak
rewrite
yeniden yazmak
lecture
konferans vermek
Conceal, hide
gizlemek. saklamak. örtmek
admit
itiraf etmek, kabul etmek
ensure
garantiye almak
approve
uygun bulmak, hoş karşılamak
clear
temizlemek, kurutmak
computerize
bilgisayarla hesaplamak
prove
kanıtlamak
penetrate
in içine girmek