Level 21 Level 23
Level 22

316 - 330


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
delegate
yetki ile göndermek
Revive
yeniden canlan-dır-mak
salvage
mal kurtarmak
organize
örgütlemek
risk
tehlikeye atlamak
graduate
mezun etmek
leverage
etkilemek, kontrol etmek
vanish
sııra kadem basmak
maintain
sürdürmek
profit
kar etmek
accomplish
başarmak
become
olmak, yakışmak
conceptualize
kavramsallaştırmak
avail
yaramak, faydalı olmak
cultivate
yetiştirmek