Level 23 Level 25
Level 24

346 - 360


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Subsidize
Para vermek. desteklemek
accuse, denounce,condemn
suçlamak
Mend, Repair
tamir etmek
institute
kurmak
restore
yenilemek
Inspire
telkin etmek. ilham etmek
scatter, disperse
dağıtmak
Combine
birleşmek. birleştirmek
Trace, Indication
kopyasını çıkarmak.
reenlist
yeniden askere almak, işe alma
contact
bağlantı kurmak
enforce, implement
zorla kabul ettirmek
form
oluşturmak
relay
naklen yayınlamak
process
bilgisayarda denetlemek