Level 24 Level 26
Level 25

361 - 375


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wash
yıkamak
start
başlamak
Recruit
üye yapmak; işe almak
admire
hayran olmak, takdir etmek
focus
bir noktaya toplamak
Stretch
germek. esnetmek
devise
tasarlamak, icat etmek
Discuss
tartışmak. münazara etmek
Distinguish
Ayırmak, ayırt etmek
demand
talep
adorn
süslemek
drift
sürüklenmek
convince, persuade
inandırmak
concern, relate
ilgili olmak
alienate, isolate
yabancılaşmak