Level 26 Level 28
Level 27

391 - 405


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
compile
derlemek
Struggle
çabalamak. mücadele etmek
unify
birleştirmek
renovate
yenilemek
assure
temin etmek, söz vermek
position
yerleştirmek
pioneer
öncülük etmek
Depict
göstermek. dile getirmek
fashion
biçimlendirmek
Dwindle, Diminishes
giderek azalmak
lead
yönetmek
Sneer
dudağını bükmek. küçümsemek
re-evaluate
tekrar değerlendirmek
justify , defend
savunmak, haklı çıkarmak
explode, erupt
patlamak