Level 34 Level 36
Level 35

511 - 525


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
contract
kapmak (a tutulmak)
sense
hissetmek
check
önlemek, durdurmak, kontrol etmek
transfer
çevirmek
respond
yanıtlamak
Enhance
değerini. gücünü. güzelliğini arttırma
Postpone, delay, suspend
ertelemek
validate
onaylamak
Surmount
üstesinden gelmek. alt etmek. yenmek
comprise, constitute
oluşmak
close
kapa(t)mak, sona erdirmek
abate
azalmak
secure
güvenceye almak
thrill, shiver, tremble
titremek
Undermine
çökertmek. temelini çürütmek