Level 37 Level 39
Level 38

556 - 570


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
double
katlamak
restructure
yeniden tasarımlamak
deliver
teslim etmek
extract
seçip çıkarmak
condense
koyulaşmak
confide, trust
güvenmek
raise
doğmak, yükseltmek
Merge
birleşmek. içine katmak
transform
dönüştürmek
acquire
kazanmak
Constitute
teşkil etmek. tesis etmek; tayin etmek
resume, restart
tekrar başlamak
tighten
sıkılaştırmak
co-direct
birlikte yönetmek
Blunder
gaf. gaf yapmak