Level 42 Level 44
Level 43

631 - 645


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anticipate, expect
tahmin etmek, sezinlemek
save (money/time)
saklamak
accelerate
hızlandırmak
Vexed, Annoyed
bir şeye canı sıkılmak
reason
sebep olmak
Emit
yaymak. Çıkarmak give out
assume
sanmak, üzerine almak
provide, supply
sağlamak
speculate
tahmin etmek
Breakthrough
cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş
Exempt
bağışık; muaf; hariç tutmak
urge, force
zorlamak
Dedicate
adamak; ithaf etmek
Ashamed
utanmak
Jam
sıkıştırmak. kilitlemek. izdiham