Level 46 Level 48
Level 47

691 - 705


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
educate
eğitmek
functionas
olarak işlev görmek
gather
sonuç çıkarmak
survey
incelemek, teftiş etmek
facilitate
kolaylaştırmak
oversee
göz kulak olmak
strengthen
güçlendirmek
Pursue, follow
peşine düşmek. izini sürmek
absorb
emmek
represent
simgelemek, temsil etmek
Float, Drift
yüzmek. su üstünde kalmak
Refute
yalanlamak. çürütmek
suppose
farzetmek
evaluate , assess
değer biçmek
attain
ulaşmak, erişmek