Level 5 Level 7
Level 6

76 - 90


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
contribute
katkıda bulunmak
remain
kalmak
select
seçmek
Hurl, Throw
fırlatmak
Duplicate, Copy
kopyasını yapmak
Tackle
çaresine bakmak; üstesinden gelmek
acquit
beraat ettirmek
optimize
iyimser olmak
book
yer ayırtmak
monitor
kontrol etmek
convert
dönüştürmek
predict
önceden bildirmek
Underestimate
az/düşük olarak tahmin etmek
estimate
tahmin etmek
execute, fulfill
yerine getirmek, idam etmek