Level 9 Level 11
Level 10

Eiríkur ákveður til að flýja


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
þið vitið að ég er ekki að svíkja fóstbróður minn þó ég snúi aftur til Noregs
you know that I am not betraying my blood brother though I return to Norway
menn okkur eru drepnir úr launsátri
our men have been killed in an ambush
og með vélabrögðum hefur Gesti tekist að sá slíkri tortryggni á milli okkar Þórðar
and with deception has Guest succeeded in sowing such distrust between me and Thord
að það getur líðið langur tími þangað til hið sanna kemur í ljós
that it could be a long time until the truth is revealed
á þessum grjóthólma er okkur ekki lengur vært
on this barren rock we can't live any longer
í noregi er haraldur konungur fallinn
In Norway King Harald is dead
og faðir minn hefur tekið við jarlstign
and my father has taken the title of Earl
þessu silfri skal ég deila með ykkur
this silver shall I share with you
ef þið fylgið mér
if you follow me
takið fram öll vopn sem við eigum
take out all the weapons which we have
við skulum vopnbúast
arms yourselves
nú fáiði að sýna hvaða í ykkur býr
now we shall see what you've got
hvers vegna grípurðu til vopna og gegn hverjum?
why are you armed and against whom?
gegn þeim sem felldi þessum menn mínum
against those who killed our men
og hverjir eru það?
and who are they?
ég kemst að því
i'll find out
hafi eiríkur brugðist þér þá bæta vopn ekki vináttu ykkar
if Eirik has let you down then weapons will not mend your friendship
þú ert kristin og það er þitt böl
you are christian and that is your misfortune
hvað þarf hann að drepa marga okkar áður en þú trúir
how many of us must he kill before you believe?
hvers vegna?
why?
þarftu frekari vitna við
do you need more obvious evidence?
sérðu ekki að hann hefur drepið þá
can't you see that he has killed them?
faðir hans er orðinn jarl
his father has become earl
sendir honum nisti
sent him a brooch
orðinn jarl hjá Haraldi
became Earl of Harald's
sem sendir Eiríki silfrið til sátta
who sent Eirik the silver as payment
sérðu ekki að Eiríkur ætlar að flýja
don't you see that Eirik intends to flee
og gerast maður Haralds konungs
and become a man of King Harald
hann hefur svikið okkur
he has betrayed us
áfram
onwards
jæja?
well?
kaupmenn eru fyrir norðan
merchants are up north
þeir segjast hafa flutt hingað mann frá Noregi sem hélt á fund Þórðar
they said they brought a man here from Norway who was meeting Thord
hann var í fylgd með mönnunum sem lágu hér í réttinni
he was led off by the men who lay here in the sheepfold
sögðu að faðir þinn og tveir menn hans hafi verið vegnir í vetur
they said that your dather and two of his men had been slain this winter
af manni sem talið er að hafi verið flugumaður Haralds konungs
by a man who is thought to be an assassin of King Harald
er Haraldur þá lifandi?
Harald is then alive?
svo segja þeir
so they say
kannski að Gestur sé flugumaður Haralds
perhaps Gestur is Harald's assassin
ekki orð um þetta
no word about this
við förum samt
we're going anyway