Level 2 Level 4
Level 3

Unit 3


164 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Brazil
Brazylia
Brazilian
brazylijski
Austria
Austria
Austrian
Austriacki
Wales
Walia
Welsh
walijski
Japan
Japonia
Japanese
japoński
the Netherlands
Holandia
Dutch
holenderski
Egypt
Egipt
Egyptian
egipski
Argentina
Argentyna
Argentinian
argentyński
Poland
Polska
Polish
polski
Switzerland
Szwajcaria
Swiss
szwajcarski
Russia
Rosja
Russian
rosyjski
Portugal
Portugalia
Portuguese
portugalski
Germany
Niemcy
German
niemiecki
Arabic
arabski
Spain
Hiszpania
Spanish
hiszpański
Italy
Włochy
Italian
włoski
France
Francja
French
francuski
Norway
Norwegia
Norwegian
norweski
Sweden
Szwecja
Swedish
szwedzki
Finland
Finlandia
Finnish
fiński
Great Britain
Wielka Brytania
Belgium
Belgia
Belgian
belgijski
Greece
Grecja
Greek
grecki
Ukraine
Ukraina
Ukrainian
ukraiński
China
Chiny
Chinese
chiński
Australia
Australia
Australian
australijski
the USA
Stany Zjednoczone
American
amerykański
Canada
Kanada
Canadian
Kanadyjski
Mexico
Meksyk
Mexican
meksykański
memorise
zapamiętywać
memory
pamięć
practise
ćwiczyć
practice
ćwiczenia
revise
powtarzać
revision
powtórzenie
translate
tłumaczyć
translation
tłumaczenie
student
uczeń
study
uczyć się
permission
pozwolenie
approximately
w przybliżeniu
copy
kopia, kopiować
contain
zawierać
original
oryginalny
version
wersja
over
ponad
Latin
łacina
ancient
starożytny
translator
tłumacz
total
totalny
secret
sekret
level
poziom
for example
na przykład
official
oficjalny
unofficial
nieoficjalny
legal
legalny
illegal
nielegalny
receive
otrzymać
occasionally
okazjonalnie
informal
nieformalny
formal
formalny
mean
znaczyć, wredny, skąpy
difficulty
trudność
invent
wynaleźć
unchanged
niezmieniony
express
wyrazić
idea
pomysł
sound
dźwięk
instead of
zamiast
possible
możliwy
impossible
niemożliwy
correct
poprawny
incorrect
niepoprawny
visible
widoczny
invisible
niewidzialny
regular
regularny
irregular
nieregularny
happy
szczęśliwy
unhappy
nieszczęśliwy
usual
zwykły
unusual
niezwykły
Turkish
turecki
break
przerwa
do exercises
rozwiązywać zadania
do homework
odrabiać zadanie domowe
do English
uczyć się angielskiego
do an exam
podejść do egzaminu
take an exam
podejść do egzaminu
make mistakes
robić błędy
accommodation
zakwaterowanie
advice
rada
apart from
oprócz
background
tło
biscuit
herbatnik
building
budynek
career
kariera
channel
kanał
confusion
zamieszanie
consonant
spółgłoska
convention
zjazd
count
liczyć
credits
napisy końcowe
dessert
deser
unlucky
pechowy
mature
dojrzały
lucky
mający szczęście
infrequent
nieczęsty
frequent
częsty
imperfect
niedoskonały
immature
niedojrzały
yoghurt
jogurt
whole
cały
vowel
samogłoska
tribe
plemię
theme park
park rozrywki
surfing
surfowanie
snow
śnieg
simplify
upraszczać
simple
prosty
sign
znak
sauce
sos
possession
własność
politician
polityk
picnic
piknik
office
urząd
neighbour
sąsiad
mountain
góra
mother tongue
język ojczysty
monument
zabytek
main
główny
mad about
zwariowany na punkcie
last
trwać
interpretation
interpretacja
fuelling stop
postój na tankowanie
flirt
flirtować
factor
czynnik
expression
wyrażenie
experience
doświadczenie, doświadczać
dub
dubbingować