Level 5 Level 7
Level 6

People


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
luật sư
lawyer
chú
uncle
tổng thống
president
người nổi tiếng
famous person
cấp trên
boss
gia đình
family
bạn cùng phòng
roommate
mọt sách
bookworm
phụ nữ
woman
(v.) to dream
kẻ cắp
thief
thợ
tradesman
người theo Đạo Hồi
muslim
thợ điện
electrician
con người
human
con trai
son
người già
elderly ppl
con lai
hoppa/Amerasian child
người nghiên cứu
researcher
grandma
tớ
I (familiar)
chủ nhà
host, hostess
ông nội
paternal grandfather
tác giả
author
bộ lập trình
programmer
giáo sư đại học
professor (university)
bác sĩ
doctor
ông
sir, mr
Nha Sĩ
Dentist
cháu
niece/nephew
bạn trai
boyfriend
cảnh sát
police
nhân viên
employee
nhà du lịch
tourist
người phương tây
westerner
đạo diễn
director
người khờ dại
moron
em bé
baby
anh họ
older cousin
miss (woman)
bạn
friend
chàng
he
cha chồng
father-in-law
chồng chưa cưới
fiancé
mẹ chồng
mother in law (of a woman)
lão nhân
old man
hắn
he, him; she, her