Level 18
Level 19

Aspekt und Zeiten


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Wcześnie rano Mami pójdzie na krótki spacer.
Früh morgens Mami wird gehen auf einen kleinen Spaziergang (Zukunft, vollendete Tat)
Wcześnie rano Mami chodziła na krótki spacer.
Früh morgens Mami ging auf einen kleinen Spaziergang (Vergangenheit regelmäßig)
W czasie spaceru Mami zrobi zdjęcia
In der Zeit des Spaziergangs Mami wird machen Fotos (Zukunft, vollendete Tat)
W czasie spaceru Mami robiła zdjęcia.
In der Zeit des Spaziergangs Mami wird machen Fotos (Vergangenheit, Prozess)
Potem Mami będzie malować obraz.
Dann Mami wird malen ein Bild (Zukunft, Prozess)
Potem Mami namalowała obraz.
Dann Mami hat gemalt Bild (Vergangenheit, vollendete Tat)
W południe Mami gotuje bigos dla koleżanki
Mittags Mami kocht Bigos für eine Freundin (Präsens, einmalige Tätigkeit)
W południe Mami ugotowała bigos dla koleżanki.
Mittags Mami kocht Bigos für eine Freundin (Vergangenheit, vollendete Tat)
Mami nie je obiadu, ponieważ nie ma czasu.
Mami isst kein Mittagessen, weil sie nicht hat Zeit. (Präsens, regelmäßige Tätigkeit)
Mami nie zjadła obiadu, ponieważ nie miała czasu.
Mami isst kein Mittagessen, weil sie nicht hat Zeit. (Vergangenheit, vollendete Tat)
Później Mami zagrała w tenisa, a jeszcze później posłuchała muzyki.
Später Mami spielte Tennis, noch später hörte (sie) Musik (Vergangenheit, vollendete Tat)
Po południu Mami poszła do kawiarni i piła herbatę.
Nachmittags Mami ist gegangen ins Kaffeehaus und hat getrunken Tee. (Vergangenheit, Prozess)
Wieczorem Mami oglądała wiadomości w telewizji i chodziła do kina.
Abends Mami schaute Nachrichten im Fernsehen und ging ins Kino (Vergangenheit, regelmäßig)
Wieczorem Mami obejrzała wiadomości w telewizji i poszła do kina.
Abends Mami schaute Nachrichten im Fernsehen und ging ins Kino (Vergangenheit, vollendete Tat)
Kiedy Mami wróciła z kina, pisała list.
Nachdem Mami zurückgekehrt ist vom Kino, schrieb (sie) einen Brief. (Vergangenheit, Prozess)