Level 20 Level 22
Level 21

Pamoka 21


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Svake verb
Silpnieji veiksmažodžiai
Sterke verb
Stiprieji veiksmažodžiai
Å skrive, skrev
Rašyti, rašė
Å finne, fant
Rasti, rado
Å kaste, kastet
Mesti, metė
Å leve, levde
Gyventi, gyveno
Å dømme, dømte
Priimti sprendimą, pasmerkti; priėmė sprendimą, pasmerkė
Å ro, rodde
Irkluoti, irklavo
Å være - jeg er - jeg var
Būti - aš esu - aš buvau
Å gjøre - jeg gjør - jeg gjorde
Daryti - aš darau - aš dariau
Å kjøre - jeg kjører - jeg kjørte
Važiuoti - aš vairuoju - aš vairavau
Å lage mat - jeg lager mat - jeg laget mat / jeg lagde mat
Gaminti - aš gaminus - aš gaminau
Å elske - jeg elsker - jeg elsket
Mylėti - aš myliu - aš mylėjau
Å spise - jeg spiser - jeg spiste
Valgyti - aš valgau - aš valgiau
Å gå - jeg går - jeg gikk
Eiti - aš einu - aš ėjau
Å selge - jeg selger - jeg solgte
Parduoti - aš parduodu - aš pardaviau
Å holde - jeg holder - jeg holdt
Laikyti - aš laikau - aš laikiau
Å legge - jeg legger - jeg la
Kloti - aš kloju - aš klojau
Neste
Kitas
Å gå en tur
Eiti pasivaikščioti
Stikkord
Raktiniai žodžiai
Å stå opp – sto opp
Keltis - kėlėsi
Å dusje - dusjet
Praustis po dušu - prausėsi
Å pusse tenner – pusste tenner
Valytis dantis - valėsi
Å spise frokost - spiste
Valgyti pusryčius - valgė
Å lese aviser – leste aviser
Skaityti laikraščius - skaitė
Å dra på jobb – dro på jobb
Važiuoti į darbą - važiavo
Å jobbe - jobbet
Dirbti - dirbo
Å gå på kafé – gikk på kafé
Eiti į kavinę - ėjo
Å se på TV – så på TV
Žiūrėti televizorių - žiūrėjo
Å danse - danset
Šokti - šoko
Å høre på musikk – hørte på musikk
Klausytis muzikos - klausėsi
Å studere norsk – studerte norsk
Mokytis norvegų - mokėsi