Level 1 Level 3
Level 2

#2 Verbi Forti


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kunnen - Kon/Konden - Gekund
Potere
Vragen - Vroeg/Vroegen - Gevraagd
Chiedere
Willen - Wou-Wilde/Wilden - Gewild
Volere
Zeggen - Zei/Zeiden - Gezegd
Dire
Zijn - Was/Waren - Geweest
Essere
Hebben - Had/Hadden - Gehad
Avere
Bezoeken - Bezocht/Bezochten - Bezocht
Fare una visita
Brengen - Bracht/Brachten - Gebracht
Portare
Denken - Dacht/Dachten - Gedacht
Pensare
Kopen - Kocht/Kochten - Gekocht
Comprare
Verkopen - Verkocht/Verkochten - Verkocht
Vendere
Zoeken - Zocht/Zochten - Gezocht
Cercare