Level 4 Level 6
Level 5

#5 Verbi Forti


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bedriegen - Bedroog/Bedrogen - Bedrogen
Ingannare
Gebieden - Gebood/Geboden - Geboden
Comandare
Genieten - Genoot/Genoten - Genoten
Godere
Kiezen - Koos/Kozen - Gekozen
Scegliere
Liegen - Loog/Logen - Gelogen
Mentire
Schieten - Schoot/Schoten - Geschoten
Sparare
Verbieden - Verbood/Verboden - Verboden
Vietare
Verliezen - Verloor/Verloren - Verloren
Perdere
Vliegen - Vloog/Vlogen - Gevlogen
Volare
Vriezen - Vroor/Vroren - Gevroren
Gelare