Level 2
Level 1

OBPS1. Předmět obecné psychologie


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chování, mentální, tělesné
Psychologie je věda, která studuje lidské ______, ______ procesy a ________ dění, včetně jejich vzájemných interakcí.
psychiku
Souhrn duševních dějů během celého lidského života definujeme jako ______.
prožívání
Sled uvědomovaných psychických zážitků je definován jako _____.
chování
Pozorovatelná lidská aktivita se nazývá ______.
Obecná psychologie
___________ je disciplína studující základní psychologické procesy a jejich obecné zákonitosti u zdravého dospělého člověka.
kognitivní, emocionální, motivační (konativní)
Tři základní psychické procesy jsou: _____, _____, _____.
psychologie osobnosti
______ je idiografická (jedinečná) a zabývá se hloubkou, jedinečností a rozdílami mezi lidmi.
Obecná psychologie
________ je nomotetická a hledá základní obecné zákonitosti u všech lidí.
abstrahuje
Obecná psychologie od vývojové psychologie, od psychopatologie, od psychologie osobnosti, sociální psychologie, biologie, od aplikačních a teoretických kontextů _______.