Level 2 Level 4
Level 3

OBPS3. Pozornost


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pozornost
Formální psychická funkce, která vysvětluje výběrovou zaměřenost vnímání, je _________.
W. James
Pozornost rozdělil na fáze zaměření a soustředění __ ________.
bezděčná, záměrná
Pozornost lze v zásadě dělit na dva druhy. Buď je to _______ nebo ________ pozornost.
vlastnosti pozornosti
Selektivita, koncentrace, distribuce, kapacita a stabilita/tenacita jsou ______ _______.
selektivita
Výběrovost pozornosti je ______.
koncentrace
Schopnost udržet pozornost se nazývá ______.
distribuce
Dělení pozornosti je _______.
kapacita
Rozsah pozornosti (XY prvků) je _______.
stabilita
Výdržnost pozornosti je ______.
obsah
Pozornost na rozdíl ostatních psychických procesů neprodukuje žádný ________.
neurobehaviorální
Neurofyziologické a behaviorální složky pozornosti obecně řadíme mezi tzv. _________ aspekty pozornosti.
retikulární formace
Neurofyziologicky pozornost v mozku zastupuje _____________.
behaviorální
Orientační reakce dělící podněty na významné/nevýznamné je charakteristický pro ________ složku pozornosti.
Colin Cherry
Zkoumáním pozornosti byl známý především ______ ______ (autor fenoménu coctail - party, dichotomického poslechu a dual tasks)
invisible gorilla
Daniel Simons a Christopher Chubris jsou známí pro tzv. _____ ______ experiment.
coctail party effect
Metoda zkoumání pozornosti, která je charakteristická tím, že měří sociální aspekty selektivní pozornosti, např. na večírku, se nazývá _____ _____ _____.
dichotomický poslech
Metoda zkoumání pozornosti, která je charakteristická tím, že je proband vystaven dvěma audio vstupům, které přehrávají jiné zvukové záznamy, se nazývá ______ _____.
dual task
Metoda zkoumání pozornosti, která je charakteristická tím, že má proband za úkol dělat dvě činnosti současně, se nazývá _____ _____.
pozornosti
Bourdonův škrtací test, číselný čtverec, Stroopův test a Trail making test (TMT), jsou všechno testy ________.
číselný čtverec
Jmenuj alespoň jeden test pozornosti _______.
Wundt
Teorii vysvětlující pozornost skrze apercepci má na svědomí _____.
gestalt
Výsvětlování pozornosti skrze figuru a pozadí lze přiřadit _____ psychologii.
behaviorismus
________ vnímá pozornost jako reflexní přizpůsobení se organismu na prostředí.
Broadbent
Teorii kapacitního filtru vymyslel ______.
Deutsch a Deutsch
Myšlenku, že filtr není absolutní, ale něco propouští, poprvé použili _____ _____.
Daniel Kahneman
Pozorností se také zabýval držitel Nobelovy ceny za psychologii _____ _____.
Triesmannová
Teorii pozornosti, která zdůrazňuje, že skrze filtry propouštíme podněty na základě jejich významnosti, přinesla _______.
daty, zdroji
V rámci pozornosti (podle klasifikace D.A. Normana a D.G. Bobrowa) rozlišujeme buď procesy omezené ______ nebo procesy omezené _______.