Level 5 Level 7
Level 6

OBPS6. Vědomí a nevědomí


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Pojem vigilance znamená ______.
bdělost
Když řekneme o vědomí, že se jedná o druh sebepozorování a schopnost obrátit myšlení na sebe, do vlastního vědomí a prožitků. Vnímáme vědomí jako _______.
sebereflexi
Když řekneme o vědomí, že aby mohl být psychický akt vědomí, musí mít předmět (Rubinštejn). Vnímáme vědomí jako _______.
předmětnost
Když řekneme o vědomí, že vědomí je to, pro co máme slov – platí ve Freudově modelu. Vnímáme vědomí jako _______.
verbalizaci
Když řekneme o vědomí, že vědomí je nabývání lexikálního významu (lexikální je slovníkový, slovní) – v tomto pojetí je vědomí taková zkušenost, která má význam (smysl). Vnímáme vědomí jako _______.
sémantizaci
Když řekneme o vědomí, že vědomí je když vím, proč jsem udělal to, co jsem udělal, pak je to vědomí jako _______.
příčinnost
Když řekneme o vědomí, že vědomé je to co v nás chce, co je v nás záměrné (orgán vůle), resp. EGO, pak je vědomí vnímáno jako _______.
úmyslnost
Vědomí má _______, sledovací, kontrolní, integrační, a adaptační.
funkce
_________ funkce vědomí je dle _______ sběr, skladba a ukládání informací, orientace v místě, čase a prostoru, opakem je dezorientace.
sledovací, Kihlstrom
_________ funkce vědomí je dle _______ identifikace chyb a omylů ve vztahu k realitě, rozpoznání dopadů našich aktů na druhé lidi.
kontrolní, Kihlstrom
_________ je funkce vědomí, která pracuje jako intrapsychická koheze, vzájemná propojenost psychiky.
integrační
_________ funkce vědomí je dle _______ důležitá pro organismus, protože slouží k volení správných alternativ, řešení problémů, kontrolování vlastních činností, regulování (reflexe) svých chybných čin
adaptační, Baars
Somnolence a sopor, synkopa a kóma, (řazeno dle závažnosti) jsou _______ poruchy vědomí.
kvantitativní
________ poruchy jsou obluzené stavy vědomí a mrákoty.
kvalitativní
______ model nastínil Freud v roce 1900 v díle „Výklad snů.“ Zahrnuje tři vrstvy a to nevědomí, předvědomí a vědomí.
topografický
Systém nevědomí obsahuje především pud ______, který je mentální reprezentací tělesných procesů (dle Freuda).
sexuální
Hlavním úkolem ________ je chránit vědomí před přívalem pudových sil z nevědomí a najít jim takový způsob vyjádření, který by byl pro vědomí přijatelný.
předvědomí
_______ (obranný mech. Freuda) se podílí na transformaci pudových přání do podoby pudových derivátů, z nichž některé vstupují do vědomí.
Cenzura
Represe (vytěsnění), popření, racionalizace, identifikace, sublimace, introjekce, projekce...atd. jsou vše dle Freuda _____ _____.
obranné mechanismy
Druhý model lidské psychiky, který Freud vytvořil, se nazývá _______ model. V tomto modelu je ID, EGO, SUPERGO.
strukturální
Jung rozdělil vědomí na povrchnější ______ _____, které obsahuje především tzv. ______, což jsou „odštěpené části psyché“, které vznikají na základě „emočního šoku, traumatu“.
osobní nevědomí, komplexy
Druhá vrstva vědomí jde podle Junga nejhlubší vrstvou lidské psychiky, konkrétně je to _____ ______, které je vrozené a zděděné. Jeho obsahem jsou především tzv. ______, což jsou vrozené vzorce imaginace a cítění.
kolektivní nevědomí, archetypy
Freud vnímá nevědomí jako kontejner na potlačené a nepřijatelné představy, Jung oproti tomu vidí v nevědomí ____ _____.
tvůrčí princip
Diskursivní psychologie je psychologická škola vytvořená v roce 1990 Jonatanem _____em a Derekem ______em na Loughtbotough University.
Potter, Edwards