Level 19
Level 20

Pytania z czasownikiem być


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Am I an owl?
Czy ja jestem sową?
Are you a donkey?
Czy (ty) jesteś osłem?
Is he an elephant?
Czy on jest słoniem?
Is she an antelope?
Czy ona jest antylopą?
Is it a pig?
Czy to jest świnka?
Are we monkeys?
Czy jesteśmy małpiatkami?
Are you snakes?
Czy we jesteście wężami?
Are they ducks?
Czy one są kaczkami?