Level 6 Level 8
Level 7

Kilka podstawowych czasowników


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I can write.
Umiem pisać.
I can't dance.
Nie umiem tańczyć.
You can ride a bike.
Umiesz jeździć na rowerze.
You can't cook.
Nie umiesz gotować.
He can swim.
On umie pływać.
He can't speak English
On nie umie mówić po angielsku.
She can paint.
Ona umie malować.
She can't drive a car.
Ona nie umie jeździć samochodem.
It can walk.
To umie chodzić.
The hen can't fly.
Kura nie umie latać.
We can use the Internet.
Umiemy używać Internet.
We can't say 'hello'.
Nie umiemy mówić 'cześć'.
You can climb.
Umiecie wspinać się.
You can't sail a yacht.
Nie umiecie żeglować jachtem.
They can read Japanese.
Oni umieją czytać po Japońsku.
They can't sleep.
Nie mogą spać.