Level 13 Level 15
Level 14

Law & Crime


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
robbery
rabunek, grabież, napad, kradzież (z banku, sklepu, od osoby, z użyciem przemocy)
mugging
rozbój, bandycki napad (zwykle w miejscu publicznym, często z pobiciem)
shoplifting
kradzież sklepowa
swindle
oszustwo, szwindel, oszukać, okantować, wyłudzić (zwykle pieniądze)
kidnapping
porwanie (uprowadzenie i przetrzymywanie, zwykle w celu wymuszenia okupu lub innych działań)
abduction
uprowadzenie (np. dziecka po rozwodzie, sprawca nie stawia żądań, jest często znany ofierze)
hijack
uprowadzić, porwać, obrabować z użyciem przemocy (zwykle pojazd, samolot, statek)
culprit
winowajca, sprawca (przestępstwa)
perpetrator
sprawca przestępstwa, przestępca
accomplice
współwinny, wspólnik (przestępstwa)
hardened criminal
zatwardziały przestępca
trafficker
handlarz nielegalnym towarem
vigilante
strażnik, zwykle członek samozwańczej straży obywatelskiej lub samozwańczy obrońca prawa
surveillance
inwigilacja, obserwacja, nadzór (np. policyjny)
apprehend
aresztować, schwytać, pojmać, pojąć coś
juvenile court
sąd dla nieletnich
probation
zawieszenie kary, oddanie pod nadzór sądowy (kuratorski)
ransom
okup
hostage
zakładnik
custody
areszt śledczy