Level 14 Level 16
Level 15

Social problems, War


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
disturbances
zaburzenia, zakłócenia, anomalie, niepokoje, zamieszki, rozruchy
crackdown
rozprawienie się (zdecydowane, siłowe uporanie się z problemem. Zwykle podejmowane przez siły rządowe przeciw przestępcom, opozycji, protestującym.)
deploy
rozmieszczać (siły zbrojne), rozlokowywać (oddziały)
threat
groźba, zagrożenie
scuffle
bójka, szamotanina, przepychanka, utarczka
protester
protestujący
riot police
policyjne oddziały prewencji
riot
zamieszki, rozruchy (ekscesy)
overnight
całonocny
baton
pałka policyjna
teargas
gaz łzawiący
regrouping
przegrupowanie
adjoining
sąsiedni, przyległy
refrain
pohamować (się), powstrzymać się (przed zrobieniem czegoś)
occupier
najemca, lokator, okupant
environmentalist
ekolog
snowball
wzrastać lawinowo
clash
starcie, utarczka, potyczka, konflikt
pose
pozować, stanowić (problem),pretendować
immediate
natychmiastowy, bezzwłoczny, bezpośredni, najbliższy
tarnish
plamić (honor), szargać (reputację)
water cannon
armatka wodna
warfare
prowadzenie wojny, działania wojenne
bloodshed
rozlew krwi
displaced person
przesiedleniec
refugee
uchodźca, emigrant, uciekinier (opuszczający kraj z powodów politycznych lub z powodu wojny)
exile
wygnanie, zesłanie, banicja, wygnaniec, przymusowy emigrant
chase
pościg, pogoń
divisive
stwarzający podziały
policy
polityka, zasady
grenade
granat
harm
szkoda, krzywda
defy
przeciwstawiać się (prawu), ignorować (nakazy), postępować wbrew (komuś, czemuś)
rampage
wpaść w szał, miotać się w szale, siać zniszczenie, atak szału
malnutrition
niedożywienie