Level 17 Level 19
Level 18

varia 1


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
allegedly
rzekomo
briefly
przelotnie, na krótko
particularly
szczególnie, w szczególności
falsely
fałszywie, niesłusznie
verbatim
dosłownie
basically
w zasadzie, zasadniczo
initially
początkowo
upward
zwrócony ku górze
for now
jak na razie
concern
dotyczyć (kogoś), martwić
betrayed
zdradzony, wydany
inward-looking
zorientowany na własne cele
meanwhile
tymczasem, w tym czasie, do tego czasu
inclusive
całkowity, globalny