Level 19 Level 21
Level 20

varia 3


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
phenomenon
fenomen, zjawisko
rarity
rzadkość
discourse
dyskurs
apathy
apatia, obojętność
dummy
manekin, atrapa (np. pistoletu)
instability
chwiejność, niestabilność, nietrwałość (np. polityczna, emocjonalna)
donor
darczyńca, ofiarodawca, dawca (np. nerki)
concern
niepokój, obawa, troska
inner-circle
wąskie grono
deployment
wdrożenie, zastosowanie
deep affection
głęboka sympatia
tumult
hałas, zgiełk, wrzawa
carrier
nosiciel (osoba chora)
infatuation
zadurzenie, zauroczenie
entity
jednostka, istota
disclosure
ujawnienie, wyjawnienie
gall bladder
pęcherzyk żółciowy
blister
bąbel, odcisk, pęcherz (na skórze)
concussion
wstrząs mózgu
pneumonia
zapalenie płuc