Level 3 Level 5
Level 4

XX-lecie


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
panteizm
pogląd, wg którego bóg jest tożsamy z naturą
epigon
coś, co jest biernym i nietwórczym naśladownictwem dawnych epok i kanonów, zwłaszcza jeśli te zostały uznane za przełamane
kontaminacja
w językoznawstwie proces połączenia dwóch słów w jedno nowe, jeden z rodzajów neologizacji
Leśmianizmy
charakterystyczne dla twórczości Bolesława Leśmiana neologizmy oddające naturę kreowanej przez poetę rzeczywistości
Leśmian
nazwisko poety, intuicjinozm, zmysły, bergsonizmn, pierwotność, panteizm przyrody, miłość i erotyzm ponad tragizm mieszczanstwa i konflikt z bogiem,, młoda polska i XXlecie, nawiązania do romantyzmu, b. ważna przyroda, współpraca z czasopismem "Chimera"
idylla
gatunek literacki obejmujący głównie utwory poetyckie o tematyce pasterskiej, wiejskiej itp.; sielanka; bukolika; ekloga lub przenośnie spokojne, sielankowe życie; bezkonfliktowa miłość
trawestacja
parafraza utworu literackiego, polegająca na zmianie stylu (z poważnego na komiczny lub odwrotnie), zachowująca jego podstawowe elementy kompozycyjne oraz podejmowany temat. Stanowi odmianę parodii i jest często wykorzystywana w satyrze. Efekt komiczny uzyskuje się poprzez konfrontację poważnego tematu dzieła z jego językiem i formą (niską, potoczną, a nawet wulgarną)
schemat boleborzański
zwyczaje i przyzwyczajenia rodziny, wynikające z ich stanu społecznego
persyflaż
utwór literacki lub inna wypowiedź o charakterze żartobliwym i ironicznym, ukrywająca szyderstwo pod pozorami wyszukanej uprzejmości lub udawanej powagi. Szczególną cechą persyflażu jest ironiczne nawiązanie do cudzego stylu. kpiące i ironiczne przemówienie
defetyzm
sposób zachowania wynikający z przekonanie, że nic się nie może udać, czarnowidztwo
caeteris paribus
łac. inne takie samo -> określenie na "przy pozostałych warunkach niezmiennych
holizm
pogląd że istniejąca całość nie daje się sprowadzić sumie elementów składowych, pogląd że zjawiska tworzą układy całościowe
monopson
jedyny klient na rynku (l. mn. -niści)
oligopol
forma niedoskonałej konkurencji, w której występuje jedynie kilku potężnych dostawców
kartel
porozumienie ugadane przez co najmniej dwóch konkurentów, mające na celu koordynację ich zachowań konkurencyjnych na rynku lub wpłynięcie na istotne czynniki konkurencji
oligopson
sytuacja na rynku, gdzie jedynie pare podmiotów kształtuje popyt
physics envy
ang. termin używany na potępienie przejmowanie języka (czy nawet metod) nauk matematycznych i ścisłych w "softer sciences" takich jak nauki humanistyczne czy społeczne